TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

Asysta usamodzielnienia 2015

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Projekt ASYSTA USAMODZIELNIENIA dotyczy szkolenia osób pomagających w przygotowaniu do samodzielności młodzieży zagrożonej marginalizacją (przede wszystkim absolwentów pieczy zastępczej, placówek resocjalizacyjnych, terapeutycznych).

 

Szkolenia i konsultacje prowadzone będą zgodnie z wypracowanym przez nasze Towarzystwo modelem usamodzielnienia, który zakłada, że asystent usamodzielnienia:

 • wzmacnia aktywny udział wychowanka w realizacji planu usamodzielnienia
 • respektuje jego gotowość, podmiotowość i decyzje
 • pracuje w partnerskiej relacji, uwzględnia indywidualne potrzeby i problemy
 • jest zaangażowany i ma intensywny kontakt z wychowankiem
 • pracuje z rodziną wychowanka i innymi istotnymi dla niego osobami
 • koordynuje działania wspierające rozwój wychowanka
 • stosuje w pracy procedury opisane w modelu (diagnoza problemowa, program pomocy, kontrakt)
 • pracuje w zespole i poddaje swoją pracę ocenie superwizora

 

Szkolenie obejmuje:

 1. Warsztat umiejętności wychowawczych, poświęcony przygotowaniu asystenta do nawiązania relacji z wychowankiem i jego rodziną, zawierania kontraktu oraz partnerstwa.
 2. Warsztat diagnozy problemowej, którego celem jest przygotowanie asystenta do pomocy wychowankowi w uzyskaniu uporządkowanego, spójnego obrazu samego siebie.
 3. Warsztat budowania programów pomocy, przygotowujący asystentów do planowania i analizy efektów prowadzonych programów pomocy.

 

Konsultacje dla zespołów wdrażających model usamodzielnienia dotyczyć będą m. in.:

 • diagnozy problemów i potrzeb odbiorców
 • analizy zasobów kadrowych (kompetencje i zaangażowanie, formy pracy zespołowej)
 • sposobu pozyskiwania, szkolenia i wspierania wolontariuszy
 • planowania i prowadzonego programu
 • analizy efektów programu (jak program przyczynia się do zaspokojenia potrzeb i rozwiązania problemów odbiorców).

 

W ramach projektu 45 osób zostanie przygotowanych do pełnienia funkcji asystenta, 10 zespołów skonsultuje realizowane przez siebie programy usamodzielniania wychowanków.

 

Naszym Partnerem w realizacji projektu jest Poradnia Rodzinna z Norwegii prowadzona przez Ski Medical Center. Jest to lokalna poradnia lekarzy rodzinnych nastawiona na holistyczne metody pomocy rodzinie. Współpraca w ramach projektu polegać będzie na poznaniu holistycznego podejścia oraz lokalnego systemu współpracy instytucji działających na rzecz rodzin w Norwegii oraz współpracy przy prowadzeniu warsztatów dla asystentów usamodzielnienia.

 

Projekt nastawiony jest na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podnoszenie umiejętności osób udzielających pomocy. Wczesna, adekwatna, skuteczna pomoc wychowankom domów dziecka i rodzin zastępczych w usamodzielnieniu zwiększa ich szanse na rozwiązanie problemów, podjęcie pracy i ułożenie sobie życia. Projekt, poprzez zwiększanie świadomości i umiejętności pomagających, tworzy warunki dla lepszej pomocy młodzieży z rodzin zmarginalizowanych, przez co przyczynia się do wyrównywania szans tej grupy.

Zobacz nasze pozostałe projekty

Sponsorzy
Do góry
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję