TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

Pomagać efektywniej model lokalnego systemu reintegracji

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie

oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”

 

realizuje projekt dofinansowany

 

z Funduszy Europejskich

 

„Pomagać efektywniej – Model lokalnego systemu Reintegracji”

 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu zarządzania usługami społecznymi na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem.

 

Model zawiera rozwiązania nastawione na przerwanie zjawiska dziedziczenia biedy poprzez zbudowanie sieci współpracy lokalnych służb i instytucji oraz utworzenie lokalnego systemu pomocy prowadzonego przez jeden zespół pracujący według jednakowych standardów zawodowych. Rezultatem projektu będzie wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie efektywnego modelu, którego użytkownikami będą przede wszystkim organizacje pozarządowe oraz ich pracownicy oraz przedstawiciele współpracujących z nimi lokalnych służb (pomoc społeczna, edukacja, sąd, policja). Model będzie testowany w Białymstoku, stanowić będzie rozwinięcie poszerzenie aktualnej oferty Stowarzyszenia „Szansa” adresowanej do dzieci i rodzin mieszkających w rejonie ulic Barszczańskiej i Klepackiej. 

 

Główne rezultaty projektu:

 • 60 pracowników organizacji pozarządowych zostanie przeszkolonych
 • 12 NGO wdroży rozwiązanie lub jego elementy na terenie swoich oddziaływań
 • 57 dzieci w wieku 0-13 z 42 rodzin, zostanie objętych opieką
 • 6 osób niepełnosprawnych dostanie wsparcie w postaci asysty ON
 • 6 rodzin zastępczych weźmie udział w warsztatach dla ROZ
 • 10 (8K/2M) użytkowników z różnych instytucji nawiąże współpracę

Bezpośrednią pomocą objętych zostanie 121 osób.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 365 560,58 zł

Całkowity koszt projektu            1 404 656 zł

 

 

Zobacz sprawozdania z przebiegu projektu

 

 

 

AKTUALNY HARMONOGRAM

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

w  miesiącach wrzesień - grudzień 2020

„Pomagać efektywniej –Model lokalnego systemu reintegracji”

 

W miesiącu  wrześniu odbędą się:

 

Konsultacje dla następujących zespołów wdrażających Model:

 • 12.09.2020
 • 26.09.2020

 

Szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych:

 

 • 06 - 11.09.2020 ; 20 - 25.09.2020 – odbędą się kolejne treningi dla grup pracowników i wolontariuszy NGO wdrażających model.

 

 

W miesiącu październiku odbędą się: 

 

Konsultacje dla następujących zespołów wdrażających Model:

 • 10.10.2020
 • 24.10.2020
 • 27.10 2020
 • 31.10.2020

 

Szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych:

 • 27.09-02.10.2020 ; 04-09.10.2020;– odbędą się kolejne treningi dla grup pracowników i wolontariuszy NGO wdrażających model.

 

 

W listopadzie odbędą się: 

 

Konsultacje dla następujących zespołów wdrażających Model:

 • 03.11.2020
 • 07.11.2020
 • 10.11.2020
 • 14.11.2020
 • 17.11.2020
 • 21.11.2020
 • 28.11.2020

 

Szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych:

 • 22-27.11.2020 i 29.11-04.12.2020;– odbędzie się kolejny trening dla grupy pracowników i wolontariuszy NGO wdrażających model.

 

 

W grudniu odbędą się: 

 

Konsultacje dla następujących zespołów wdrażających Model:

 • 05.12.2020
 • 12.12.2020
 • 15.12.2020
 • 19.12.2020

 

Szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych:

 • 06-11.12.2020 odbędzie się kolejny trening dla grupy pracowników i wolontariuszy NGO wdrażających model.

 

 

 

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

 

w  miesiącach styczeń - marzec 2020

„Pomagać efektywniej –Model lokalnego systemu reintegracji”

 

 

W miesiącu  styczniu odbędą się: 

 

Konsultacje dla następujących zespołów wdrażających Model:

 • 04.01.2020,

 

Szkolenia oraz wykłady dla kadr organizacji pozarządowych:

 • 05-11.01.2020 ; 12-18.01.2020 oraz 19-25.01.2020 – odbędą się kolejne treningi dla grup pracowników i wolontariuszy NGO wdrażających model.

 

 

W miesiącu  lutym odbędą się: 

Konsultacje dla następujących zespołów wdrażających Model:

 • 08.02.2020,
 • 22.02.2020.

 

Szkolenia oraz wykłady dla kadr organizacji pozarządowych:

 • 09-15.02.2020 ; 23-29.02.2020  – odbędą się kolejne treningi dla grup pracowników i wolontariuszy NGO wdrażających model.

 

 

W marcu odbędą się: 

Konsultacje dla następujących zespołów wdrażających Model:

 • 07.03.2020,
 • 21.03.2020.

 

Szkolenia  dla kadr organizacji pozarządowych:

 • 08-13.03.2020 ; 22-27.03.2020  – odbędą się kolejne treningi dla grup pracowników i wolontariuszy NGO wdrażających model.

 

 

 

 

ARCHIWALNY HARMONOGRAM

 

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie w miesiącach
luty - kwiecień 2019

"Pomagać efektywniej -Model lokalnego programu reintegracji"

 

 

Zgodnie z harmonogramem kontynuowane są działania związane z testowaniem wstępnej wersji modelu lokalnego programu reintegracji.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA kontynuuje prowadzenie:

 1. Dwu świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolnym: ul. Barszczańska 6/2 oraz Barszczańska 10/23 w Białymstoku; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00.
 2. Świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat przy ul. Barszczańska 6/1 w Białymstoku; czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00.
 3. Pracy z rodzinami w formie asysty rodzinnej, adres: SPRD ul. Magnoliowa 4 w Białymstoku.
 4. Klubu dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat, ul. Barszczańska 10/23 w Białymstoku czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00.
 5. Asysty dla osób niepełnosprawnych, adres siedziby SPRD ul. Magnoliowa 4 w Białymstoku.
 6. Terapii rodzinnej, adres siedziby SPRD ul. Magnoliowa 4 w Białymstoku.
 7. Aktywizacji w środowisku lokalnym mieszkańców, którą prowadzi animator środowiskowy, adres siedziby SPRD ul. Magnoliowa 4 w Białymstoku.
 8. Warsztaty dla przedstawicieli służb socjalnych działających na obszarze objętym testowaniem modelu. Terminy warsztatów: 13.02.2019 r, 15.03.2019 r, 17.04.2019 r. Zajęcia odbywają się w Białymstoku, ul. Magnoliowa 4 w Białymstoku w godzinach 9-15.
 9. Zajęcia profilaktyczne w miesiącach luty, marzec, kwiecień będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 21 w Białymstoku, ul. Polowa 7/1- organizowane w kolejne poniedziałki i środy kolejnych miesięcy wg. ustalonego planu zajęć na II semestr. W sumie odbędzie się 36 h zajęć.
 10. Wykłady dla ok. 60 osób w lutym i marcu dla studentów kierunków społecznych Uniwersytetu w Białymstoku. Wykłady odbywają się na uczelni- wydział Pedagogiki i psychologii, ul. Świerkowa 20 w Białymstoku- będą organizowane w kolejne wtorki i czwartki miesiąca wg. ustalonego planu zajęć na II semestr. W sumie odbędzie się 6 h wykładów.
 11. W marcu zaplanowano warsztaty dla studentów zainteresowanych wolontariatem w programach prowadzonym przez Stowarzyszenie "Szansa"- przewidywany udział ok. 10 osób, warsztaty odbędą się w lokalu przy ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku w dniach 22-24.03.2019.
 12. W lutym zaplanowano wyjazdy rodzinne dla beneficjentów projektu w terminie 22-25.02.2019 do Dubicz Cerkiewnych- Pensjonat "Koral" ul. Parkowa 1 - przewidywany udział 24 osób.
 13. Kolejne warsztaty dla rodzin zastępczych i wspierających, odbędą się w terminie 8-10.03.2019 w działanie przeprowadzone zostanie przez lidera projektu Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Warsztaty odbędą się w dniach: 15.00 w piątek do 15.00 niedziela, sobota 9-19. w ośrodku szkoleniowym w Kuligowie 05-254 ul. Kręta 5.
 14. Kontynuacja rozpoczętego we wrześniu szkolenia dla zespołu (pracowników i wolontariuszy "Szansy") wdrażającego model na osiedlu socjalnym w Białymstoku -Lider TPP. Kolejne spotkania przeprowadzone zostaną w dniach 02-07.03.2019r, w ośrodku szkoleniowym w Kuligowie 05-254 ul. Kręta 5.
 15. Kontynuowane są zajęcia superwizyjne dla zespołu testującego model, kolejne zajęcia odbędą się w terminach: 14.02.2019 r, 14.03.2019 r, 18.04.2019 r, za prowadzenie superwizji odpowiada Lider projektu TPP.


Realizację działań związanych z testowaniem modelu nadzoruje kierownik merytoryczny - Elżbieta Dallemura, zespół testujący model bierze udział w zajęciach superwizyjnych prowadzonych przez Marka Licińskiego - superwizora wskazanego przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne.
 

 

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie w miesiącach
maj-lipiec 2019

"Pomagać efektywniej - Model lokalnego programu reintegracji"

 

Zgodnie z harmonogramem kontynuowane są działania związane z testowaniem wstępnej wersji modelu lokalnego programu reintegracji. Miesiąc Maj 2019 jest ostatnim miesiącem testowania.


Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA w miesiącu maju kontynuuje prowadzenie:

 1. Dwu świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolnym: ul. Barszczańska 6/2 oraz Barszczańska 10/23 w Białymstoku; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00.
 2. Świetlicy dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat przy ul. Barszczańska 6/1 w Białymstoku; czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00.
 3. Pracy z rodzinami w formie asysty rodzinnej, adres: SPRD ul. Magnoliowa 4 w Białymstoku.
 4. Klubu dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat, ul. Barszczańska 10/23 w Białymstoku czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00.
 5. Asysty dla osób niepełnosprawnych, adres siedziby SPRD ul. Magnoliowa 4 w Białymstoku.
 6. Terapii rodzinnej, adres siedziby SPRD ul. Magnoliowa 4 w Białymstoku.
 7. Aktywizacji w środowisku lokalnym mieszkańców, którą prowadzi animator środowiskowy, adres siedziby SPRD ul. Magnoliowa 4 w Białymstoku.
 8. Warsztaty dla przedstawicieli służb socjalnych działających na obszarze objętym testowaniem modelu. Terminy warsztatów: 15.05.2019 r. Zajęcia odbywają się w Białymstoku, ul. Magnoliowa 4 w Białymstoku w godzinach 9-15.
 9. Zajęcia profilaktyczne w miesiącu maju. Będą odbywały się w dn. 22, 24 i 27.05 w Szkole Podstawowej nr 21 w Białymstoku, ul. Polowa 7/1. W sumie odbędzie się 12 h zajęć.
 10. Kolejne warsztaty dla rodzin zastępczych i wspierających, odbędą się w dniach 17-19.05.2019 i przeprowadzone zostaną przez lidera projektu - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne.
 11. Kontynuacja rozpoczętego we wrześniu szkolenia dla zespołu (pracowników i wolontariuszy "Szansy") wdrażającego model na osiedlu socjalnym w Białymstoku -Lider TPP. Kolejne warsztaty zostaną przeprowadzone w dniach 05-10.05.2019 r., w ośrodku szkoleniowym w Kuligowie 05-254 ul. Kręta 5.
 12. W maju odbędą się zajęcia superwizyjne dla zespołu testującego model, zajęcia zaplanowane są: 16.05.2019 r, za ich prowadzenie odpowiada Lider projektu TPP.
 13. W miesiącu czerwcu odbędzie się wizyta studyjna u partnera fińskiego, termin wizyty: 17-20.06.2019. W wizycie weźmie udział trzech pracowników partnera krajowego SPRD.
 14. 01-30.06.2019 odbędzie się analiza efektów testowania przeprowadzona wspólnie z partnerem fińskim (Zadanie 3)
 15. 01-31.07.2019 opracowana zostanie ostateczna wersja modelu (Zadanie 4)


Realizację działań związanych z testowaniem modelu nadzoruje kierownik merytoryczny - Elżbieta Dallemura, zespół testujący model bierze udział w zajęciach superwizyjnych prowadzonych przez Marka Licińskiego - superwizora wskazanego przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne.
 

 

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie w  miesiącach sierpień - grudzień 2019

"Pomagać efektywniej -Model lokalnego systemu reintegracji"W miesiącu  od sierpniu zgodnie z harmonogramem odbyły się konsultacje dla następujących zespołów wdrażających Model: 

Powiślańskie Towarzystwo Społeczne - dnia 10.08.2019, godz. 10-16.30: Siedziba PTS ul. Załubicka 31, 05-254 Kuligów

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL -dnia 17.08.2019, godz. 9-15.30: Siedziba Stowarzyszenia TYGIEL ul. Północna 29/3, 09-402 Płock

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA - dnia 24.08.2019, godz. 9-15.30: Siedziba Stowarzyszenia SZANSA ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

Towarzystwo Reintegracji Społecznej - dnia 29.08.2019, godz. 10-16.30: Siedziba TPP OW, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

W miesiącu wrześniu zaplanowane zostały następujące działania:

Trening negocjacyjny pierwszej grupy szkoleniowej dla kadr organizacji pozarządowych, które są zainteresowane wdrażaniem modelu wypracowanego w projekcie "Pomagać efektywniej -Model lokalnego programu reintegracji". Trening odbędzie się w dniach 8-11.09.2019 w ośrodku w Kuligowie, ul. Kręta 5

Trening negocjacyjny drugiej grupy szkoleniowej dla kadr organizacji pozarządowych, które są zainteresowane wdrażaniem modelu wypracowanego w projekcie "Pomagać efektywniej -Model lokalnego programu reintegracji", zaplanowany jest w dniach: 22-25.09.2019 i odbędzie się w ośrodku w Kuligowie, ul. Kręta 5.

Zaplanowane są też konsultacje dla następujących zespołów: Stowarzyszenie Penitencjarne"Patronat" Oddział w Piasecznie dnia 21.09.2019 oraz Towarzystwo Resocjalizacyjne dnia 28.09.2019. Konsultacje zaplanowane są w siedzibie TPP, Warszawa ul. Ratuszowa 11.

W miesiącu październiku zaplanowane są następujące działania:

W dniach: 6-9.10.2019 oraz 20-23.10.2019 odbędą się kolejne treningi negocjacyjne dla grup trzeciej i czwartej. W ośrodku w Kuligowie, ul. Kręta 5.

Konsultacje dla zespołów wdrażających Model, które odbędą się 5.10.2019 i 19.10.2019 przeprowadzone zostaną albo w miejscach zaplanowanych przez Stowarzyszenia albo w siedzibie TPP Warszawa ul. Ratuszowa 11.

W miesiącu listopadzie zaplanowane są następujące działania:

Dwa treningi interpersonalne dla kadr organizacji pozarządowych, które są zainteresowane wdrażaniem modelu wypracowanego w projekcie "Pomagać efektywniej - Model lokalnego programu reintegracji", zaplanowane dla grup pierwszej i drugiej w dniach 3-9.11.2019 i 24-30.11.2019 w ośrodku w Kuligowie, ul. Kręta 5.

Konsultacje dla zespołów wdrażających Model, które odbędą się 16.11.2019 i 23.11.2019 i przeprowadzone zostaną albo w miejscach zaplanowanych przez Stowarzyszenia albo w siedzibie TPP Warszawa ul. Ratuszowa 11.

W miesiącu grudniu zaplanowane są następujące działania:

Trening interpersonalny dla kadr organizacji pozarządowych, które są zainteresowane wdrażaniem modelu wypracowanego w projekcie "Pomagać efektywniej -Model lokalnego programu reintegracji", dla grupy trzeciej w dniach 1-7.12.2019 w ośrodku w Kuligowie, ul. Kręta 5.

Konsultacje dla zespołów wdrażających Model, które odbędą się 9.12.2019 i 14.12.2019 i przeprowadzone zostaną albo w miejscach zaplanowanych przez Stowarzyszenia albo w siedzibie TPP Warszawa ul. Ratuszowa 11.

 

 


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie w miesiącach sierpień październik 2019

"Pomagać efektywniej -Model lokalnego programu reintegracji"

 

W miesiącach od sierpnia do października zgodnie z harmonogramem rozpoczęte zostaną konsultacje dla zespołów wdrażających Model. Lider projektu TPOW jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Dodatkowo od września rozpoczynają się szkolenia warsztatowo treningowe oraz wykłady- dla kadr organizacji. Celem warsztatów będzie przygotowanie pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych do pracy z rodzinami zmarginalizowanymi doświadczającymi przemocy.

Cykl szkoleń będzie obejmować obejmować 5 warsztatów. Wyłonienie trenerów oraz miejsca warsztatów jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności .

Realizację działań związanych z testowaniem modelu nadzoruje kierownik merytoryczny Elżbieta Dallemura.

Zobacz nasze pozostałe projekty

Sponsorzy
Do góry
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję