TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

Rozwój i upowszechnianie efektywnych form reintegracji społecznej

Program jest skierowany do pracowników instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej oraz do kadry nauczycieli, wychowawców i instruktorów pracujących z młodzieżą trudną.
Cele programu to:

  • - Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej
  • - Rozwój efektywnych form reintegracji społecznej i zawodowej
  • - Upowszechnianie standardów i modeli pracy w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej
  • - Przygotowanie kadr pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży trudnej do pracy z osobami, rodzinami i grupami ze środowisk marginalizowanych

Główne działania:

  • - Szkolenie dla kadry instytucji i organizacji pracujących z osobami ze środowisk zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie formułowania i realizacji programów reintegracji społecznej dla osób, rodzin i społeczności. Szkolenia nastawione są zarówno na rozwój dyspozycji osobowych jak i form i metod pracy na rzecz osób ze środowisk zmarginalizowanych. Dotyczą one: komunikacji, umiejętności interpersonalnych, formułowania diagnozy indywidualnej, grupy, rodziny i społeczności oraz konstruowania i prowadzenia programów reintegracji, prowadzenia interwencji kryzysowej, współpracy z partnerami lokalnymi.
  • - Seminaria i konferencje upowszechniające efektywne formy reintegracji społecznej
  • - Informacja i promocja efektywnych form reintegracji społecznej i standardów zawodowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


www.efs.gov.pl
www.europa.eu.int

Zobacz nasze pozostałe projekty

Sponsorzy
Do góry
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję