TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

"DRUGI DOM" program szkolenia w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej

I. Cele szkolenia


Rodzina zastępcza jest formą pomocy dziecku, którego rodzina naturalna nie jest w stanie zapewnić mu podstawowej opieki i nauczyć konstruktywnego radzenia sobie w życiu. Zadaniem rodziców zastępczych jest zapewnienie właściwej opieki, stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju i skorygowanie popełnionych wcześniej błędów wychowawczych wobec dziecka. Aby to było możliwe, osoby pełniące funkcje rodziców zastępczych wymagają specjalistycznego przygotowania i szkolenia. Jest ono konieczne, by ta forma pomocy dała oczekiwane efekty czyli zmianę losu dziecka. Z naszych doświadczeń wynika, że wielu rodziców zastępczych napotyka w trakcie pełnienia opieki wiele trudnych sytuacji, których nie przewidywali podejmując się tego zadania. Większość dzieci kierowanych do rodzinnej opieki zastępczej nie tylko zostały pozbawione niezbędnej opieki i możliwości rozwoju ale także przeżyły wiele trudnych doświadczeń, które pozostawiły w nich głębokie urazy psychiczne. Uwolnienie ich od skutków tych urazów wymaga ze strony rodziców zastępczych zrozumienia, życzliwości i tolerancji oraz zdrowego rozsądku i konsekwencji. Celem szkolenia jest więc przygotowanie rodzin zastępczych do lepszego rozumienia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi
i deficytami rozwojowymi, konstruktywnego rozwiązywania tych kryzysów i współpracy z rodziną naturalną.
Poniższy program jest przeznaczony dla rodziców zastępczych, którzy przeszli wstępne szkolenie (np. „Drugi Dom”, „Pride”, „Rodzina” itp.), mają już dzieci w opiece, widzą potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności oraz są gotowi do aktywnego
i otwartego uczestniczenia w zajęciach. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest decyzja obojga rodziców o wspólnym w nim udziale.

 

II. Program szkolenia


Program obejmuje 150 godzin zajęć warsztatowych i obejmuje następujące formy szkolenia:

 

0. spotkanie informacyjne (4 godz.)

 

1. warsztaty komunikacji interpersonalnej (30 godz.)
spotkanie służące wzajemnemu poznaniu się uczestników szkolenia, ćwiczeniu komunikacji i współpracy
 

2. nawiązywanie kontaktu z dzieckiem (20 godz.)
warsztat poświęcony wzajemnym oczekiwaniom rodziców zastępczych i dzieci, zawieraniu kontraktu z dzieckiem, porozumiewaniu się z dzieckiem, partnerskiemu rozwiązywaniu konfliktów z dzieckiem,

 

3. podstawowe reguły i relacje w rodzinie zastępczej (20 godz.)
warsztat poświęcony stawianiu wymagań, granic, dyscyplinie wobec dziecka w opiece oraz relacjom dzieci w opiece z ich otoczeniem (rodzicami zastępczymi, dziećmi własnymi, dalszą rodziną, rówieśnikami, szkołą),

 

4. funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece (20 godz.)
warsztat poświęcony analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi,

 

5. relacje z rodziną naturalną dziecka (20 godz.)
warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi),

 

6. przygotowanie do samodzielności dziecka (20 godz.)
warsztat poświęcony przygotowaniu dzieci do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu (samoobsługa, odpowiedzialność, planowanie, wydawanie pieniędzy, praca, zakładanie własnej rodziny),

 

7. kryzysy w rodzinie zastępczej (20 godz.)
analiza własnych problemów pojawiających się w czasie sprawowania opieki, sposoby ich rozwiązywania oraz możliwości poszukiwania wsparcia i fachowej pomocy.

 

Materiałem do pracy warsztatowej będą własne doświadczenia uczestników, Zakładamy, że uczestnicy szkolenia nauczą się pomagania dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi, wyrównywania deficytów i opóźnień rozwojowych oraz lepszego radzenia sobie z problemami i kryzysami pojawiającymi się w ich rodzinach. Mamy też nadzieję, że lepiej zrozumieją powierzone dzieci oraz ich rodziców naturalnych. Nauczą się poszukiwać i korzystać z pomocy innych rodzin zastępczych i profesjonalistów.

 

Pobierz dodatki w formacie PDF

Zobacz nasze pozostałe szkolenia

Sponsorzy
Do góry
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję